Where there's a need, there's a Lion. Join us, serve those in need, build friendships…

Lions Antoon Van Dyck

Wij zijn een team van gepassioneerde mensen met als doel het leven van iedereen te verbeteren. U kan ons altijd steunen of contact met ons nemen om een sociaal doel voor te stellen.

Een woord van Stichtend Voorzitter, Philippe Heylen

Zijn de Lions Clubs, hun idealen en hun boodschap van dienstbetoon niet overbodig?

We Ieven in turbulente tijden. Geopolitiek staat de wereld — sinds het hoogtepunt van de Koude oorlog — nooit eerder onder zoveel druk. Allianties en bondgenootschappen testen de limieten van hun wederzijds vertrouwen. Een wereldpandemie heeft onze manier van omgaan met elkaar en onze levensstijl aangepast.

Economisch, en bijgevolg ook sociaal, is de impact op de zwaksten in de samenleving de laatste vijf jaar erg toegenomen. En ik bedoel dit voor alle duidelijkheid niet in positieve zin!

Tegelijkertijd schuift de samenleving op naar extremere denkbeelden en oplossingen. In tijden van tegenslag willen mensen altijd de gemakkelijkheid van het ’eenvoudige‘ duidelijke antwoord: zwart of wit, juist of niet juist,… wij versus zij. Sommigen houden zich vast aan ‘fake news‘ om eigen verborgen agenda‘s te realiseren of om hun denkbeelden ruimte te geven.

Heeft het dan nog zin dat er organisaties en instellingen zijn die oog hebben voor dlenstbetoon en zingeving? Die aandacht vragen voor het alternatief van nuance en oproepen om deel te nemen aan een ‘medeleven de gemeenschap — a compassionate community‘.

Het antwoord is voor mij onomwonden duidelijk als noodzakelijk: JA!

Al meer dan 30 jaar ben ik lid van Lions Clubs International. Eerst als LEO, daarna als Lion.

Het motto van de Lions Club is al meer dan 100 jaar ’We Serve‘, m.a.w. het algemeen welzijn dienen en wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen mensen en volkeren bevorderen. Lions International is vooral actief op het vlak van de jeugdproblematiek, de steun aan humanitaire projecten en de hulp aan slachtoffers van natuurrampen.

Het verleden van onze servicebeweging is Iang, legendarisch en vol mooie verhalen over dienstbaarheid en humanitaire spirit.

Voor de wortels van onze Lions Club Antwerpen Antoon Van Dyck gaan we terug naar het jaar 1998, toen ik het initiatief nam om enkele vrienden met het hart op de juiste plaats samen te brengen. Van de LEO‘s naar de Lions was een logische stap, en ik spreek voor alle stichtende leden als ik zeg dat het altijd een eer is geweest om tot de Lions organisatie te behoren.

Maar lid zijn van onze internationale organisatie moet vandaag meer zijn dan enkel en alleen maar deelnemen aan gezellige dinerbijeenkomsten of leuke feesten. Het vraagt een persoonlijke inzet en vooral veel engagement. Ja, we organiseren allerlei leuke zaken, maar we zetten ons ook in om anderen te helpen in onze directe omgeving én op wereldvlak. Dat is goed én meer dan ooit nodig.

In een wereld waar technologische vooruitgang en innovatie ‘het tempo‘ bepalen, blijft ook persoonlijke inzet, menselijkheid én vriendschap uiterst belangrijk. Waar mensen samenkomen, naar elkaar willen én kunnen luisteren, van elkaar willen leren én openstaan om samen anderen te helpen, ontstaat verdraagzaamheid en respect, dienstbetoon en uiteindelijk ook Ieiderschap.

En dat, dàt is wat we als Lions willen en moeten zijn. We moeten als individu bereid zijn om samen met anderen een verschil te maken voor onze wereld en onze omgeving. Niet door terug te plooien in het eigen gelijk, maar door te tonen dat we samen het verschil kunnen maken.

Vergaderingen

Werkvergaderingen

Steeds de 2de woensdag van de maand met uitzondering van juli en augustus.

Dinner meetings

Steeds de laatste woensdag van de maand met uitzondering van juli en augustus.

Locatie: Restaurant Sir Anthony Van Dijck

Je kan nooit ver geraken als je niet iets voor een ander begint te doen.